Product info

(scroll naar beneden voor het gewenste product)

————————————————————————————————————————–

+ Arbeidsdeskundig onderzoek
Bij langdurige ziekte waarbij een medewerker het eigen werk niet meer (volledig) kan doen, is het belangrijk een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Dit voorkomt een boete/loonsanctie door het UWV.
Wat kan iemand met een (langer durende) beperking nog wel? Waar en wanneer kan dit werk worden verricht?
Hoe gaat het vervolgtraject er uit zien en welke termijnen zitten daar aan vast? Welke alternatieve opties zijn er nog om tot een goede oplossing te komen?
De antwoorden op deze vragen geven wij u na een arbeidsdeskundig onderzoek.

Deel 1. Voorafgaand aan het onderzoek
Een bedrijfsarts zal de belastbaarheid van de medewerker moeten vaststellen. Deze belastbaarheid wordt, vanwege privacy gevoelige medische informatie, vertaald in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of ander document van soortgelijke aard (IZL, IZP). Met deze lijst beperkingen, de prognose en andere relevante gegevens kan de arbeidsdeskundige aan de slag.
Uw eigen bedrijfsarts maakt bovenstaand document. Als u dit via ons wilt laten doen kan dat ook.

Deel 2. Inzet arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige doet met de bevindingen uit het onderzoek van de bedrijfsarts een vervolgonderzoek.
Dit onderzoek bestaat uit het matchen van de beperkingen en de vereisten die in de functieomschrijving staan.
Over deze arbeidskundige bevindingen volgt overleg met medewerker en/of opdrachtgever.
Op basis van alle verkregen gegevens wordt door de arbeidsdeskundige een samenvattend eindrapport gemaakt. Daarin staan de bevindingen conclusies. Met deze informatie en concreet geformuleerde adviezen kunnen medewerker en leidinggevende/opdrachtgever verder werken aan een vervolgtraject, met als eerste doel terugkeer in de eigen- (of andere) functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1). Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat dit niet mogelijk is/lijkt, dan kan een alternatief voor passend werk elders (spoor 2), onderdeel uitmaken van het eindadvies.

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Arbeidsdeskundig advies

————————————————————————————————————————–

+ Digitaal Arbeidsdeskundig Onderzoek (DAO)
Onderzoek zoals hierboven beschreven kan ook op een andere manier. Het samen tot stand brengen van een arbeidsdeskundige rapport, met meer eigen inbreng, is een moderne en snellere manier van werken. Gebleken is ook dat een  gezamenlijk tot stand gekomen onderzoek meer gedragen wordt en effectief is.

Deel 1. Verzamelen van informatie
Grote voordelen worden behaalt als het onderzoek grotendeels digitaal door alle deelnemers zelf wordt ingevuld.
De bedrijfsarts logt in en maakt de belastbaarheid duidelijk (middels FML of soortelijke lijst).
De medewerker logt in en vult zijn/haar gegevens aan en geeft antwoord op gestelde vragen. Hierdoor ontstaat een deelconcept rapport waarin mening en visie over de werkmogelijkheden duidelijk staan verwoord.
De leidinggevende of casemanager maakt ook een dergelijk deelconcept. Hier staat de mening en de visie van de werkgever beschreven samen met de (alternatieve) mogelijkheden voor werk.

Deel 2. onderzoek en afronding arbeidsdeskundige
Alle verzamelde informatie wordt door de arbeidsdeskundige geanalyseerd en gewogen. Na een 3-gesprek samen met medewerker, leidinggevende/casemanager wordt het definitieve rapport gemaakt.
Met de bevindingen, conclusies en duidelijk advies kan een vervolgtraject worden ingezet.

Veilig, betrouwbaar, in minder tijd en dus goedkoper voor onze klanten. Maar wel volgens de regels en goed.

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Arbeidsdeskundig advies

————————————————————————————————————————–

+ Persoon-Functie Analyse (PFA)
De tijden veranderen, organisaties-, medewerkers-, leiderschapsstijlen- en functies veranderen ook.
Niet iedereen is even goed in staat om daarin goed mee te bewegen en dat kan belemmerend werken.

Er kan dan een moment komen waarop de veranderingen eens goed in kaart gebracht moeten worden, zoals bij:
– regelmatig (kort) verzuim wegens ziekte
– minder goede samenwerking tussen collega’s of leidinggevende 
– werk dat niet accuraat, langzamer of slordig wordt uitgevoerd
– een verschil van inzicht over de uit te voeren taken (wie doet wat en hoe)
– er is iedere keer weer ‘iets’ aan de hand, maar wát precies blijft, onduidelijk
Kortom, als er aandachtspunten in het functioneren de kop opsteken.

Het onderzoek
Deel 1. Inzet arbeidspsycholoog
Een eerste testdag start met een interview waarbij verder wordt ingegaan op de inhoud en de doelen van het onderzoek. Daarin ontstaat ook een beeld van de deelnemer in het licht van de vooraf bepaalde competenties, waarbij onder meer STAR-methodiek wordt toegepast. Ook zal, waar nodig, de (psychologische) belastbaarheid in kaart worden gebracht.
Om een goed beeld te krijgen van de capaciteiten, vaardigheden en competenties zetten wij diverse psychologische meetinstrumenten in: capaciteitentesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Ook kan een rollenspel worden gedaan om een beter inzicht te krijgen in gedrag en mogelijke blinde vlekken.
Het resultaat is een overzicht van sterke punten en zaken die verder ontwikkeld zouden moeten/kunnen worden.

Deel 2. Inzet arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige doet met de bevindingen (interview, testuitslagen) en de vertaling daarvan door de arbeidspsycholoog, vervolgonderzoek.
Dit onderzoek bestaat uit het matchen van de arbeidspsychologische bevindingen (capaciteiten, vaardigheden en competenties) en de benodigde kwaliteiten die in de functieomschrijving als vereisten staan.
Over deze bevindingen volgt aanvullend overleg met medewerker en/of opdrachtgever.
Op basis van alle verkregen gegevens maakt de arbeidsdeskundige een samenvattend eindrapport. Daarin staan geen specifieke testuitslagen, maar wel de algemene bevindingen en einduitkomsten. Met deze informatie en concreet geformuleerde adviezen kunnen medewerker en leidinggevende/opdrachtgever verder aan de slag.

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Persoon-Functie Analyse

————————————————————————————————————————–

+ Arbo-deskundig advies
Arbodeskundig onderzoek kan van verschillende aard zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
– Voorlichting beeldschermwerk
Met een korte algemene voorlichting aan alle medewerkers, kan ieder z’n eigen werkplek optimaliseren. De arbodeskundige helpt de medewerkers daarbij en verzorgt individuele voorlichting en advies op maat. Het uitgedeelde voorlichtingsmateriaal helpt medewerkers te onthouden waar ze op moeten blijven letten.
– Werkplek advies
Bij medewerkers met (dreigende) klachten is werkplek onderzoek met advies vaak nodig om erger te voorkomen of verbeteringen te realiseren. Ergonomisch advies (houding en middelen) maar ook aandacht voor de manier waarop de werktaken worden uitgevoerd zijn items waar onze arbodeskundige naar kijkt.  
– Uitvoeren van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)
Het uitvoeren van verschillende soorten RI&E kunnen wij volledig voor u verzorgen. Samen met de preventiemedewerker van uw bedrijf inventariseren we eventuele risico’s. Het eindrapport bevat ook adviezen om knelpunten op te lossen en een termijn waarbinnen dit moet zijn gedaan.

Beleid
Alle onderdelen van arbobeleid kunt u samen met ons vorm geven.
Wij beschikken over een uitgebreid aantal voorbeelden die u kunt gebruiken voor uw organisatie. 

Nieuw: wilt u dat wij uw preventiemedewerker opleiden en instrueren? Dat kan!

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Arbodeskundig advies

————————————————————————————————————————–

+ Coaching individuele medewerker
Voor het verder ontwikkelen van jezelf kan de hulp van een coach uitkomst bieden. Steun in de rug is voor iedereen fijn en kan zorgen voor nét dat beetje extra. Wat je verder wilt of moet ontwikkelen, dat is iets waar jij zelf over gaat. Dat kan op verschillende vlakken liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken en communicatie, of van assertiviteit en zelfvertrouwen, maar ook kan het beter organiseren van je werk of efficiënter werken een item zijn waar je aan wilt werken. Ontdek met ondersteuning van jouw coach zelf waar je barrières liggen, wat je nodig hebt om te veranderen en hoe je dat wilt vorm geven. Nadat je hulpvraag goed duidelijk is gaan we aan de slag.

+ Coaching individuele leidinggevende
Voor het verder ontwikkelen van jou persoon en je leidinggevende kwaliteiten is hulp van een coach soms nodig. Reflectie ontvangen om je eigen leiderschapsstijl verder ontwikkelen. Maar ook om voldoende overwicht te houden zonder door te slaan én op een goede manier persoonlijk blijven. Met hulp en feedback van een coach kun je veilig werken aan het boeken van persoonlijke resultaten en van jouw team.

+ Digitaal Arbeidsdeskundig Onderzoek (DAO)
Onderzoek zoals hierboven beschreven kan ook op een andere manier. Het samen tot stand brengen van een arbeidsdeskundige rapport, met meer eigen inbreng, is een moderne en snellere manier van werken.

Deel 1. Verzamelen van informatie
Grote voordelen worden behaalt als het onderzoek grotendeels digitaal door alle deelnemers zelf wordt ingevuld.
De bedrijfsarts logt in en maakt de belastbaarheid duidelijk (middels FML of soortelijke lijst).
De medewerker logt in en vult zijn/haar gegevens aan en geeft antwoord op gestelde vragen. Hierdoor ontstaat een deelconcept rapport waarin mening en visie over de werkmogelijkheden duidelijk staan verwoord.
De leidinggevende of casemanager maakt ook een dergelijk deelconcept. Hier staat de mening en de visie van de werkgever verwoord samen met de (alternatieve) mogelijkheden voor werk.

Deel 2. onderzoek en afronding arbeidsdeskundige
Alle verzamelde informatie wordt door de arbeidsdeskundige geanalyseerd en gewogen. Na een 3-gesprek samen met medewerker, leidinggevende/casemanager wordt het definitieve rapport gemaakt.
Met de bevindingen, conclusies en duidelijk advies kan een vervolgtraject worden ingezet.

Veilig, betrouwbaar, in minder tijd en dus goedkoper voor onze klanten. Maar wel volgens de regels en goed.

Mail ons voor meer informatie, prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Coaching

————————————————————————————————————————–

+ Software
– De D-RI&E is een modulair opgebouwde inventarisatie die geheel op maat wordt gemaakt voor onze klanten. Geen overbodige vragen, geen losse eindjes en een overzichtelijke uitkomst.
Wij maken deze RI&E in overleg met de klant, arbodienst/kerndeskundige, preventiemedewerker en werknemersvertegenwoordiging. Na validering van de vragenlijsten, oplossingen en prioritering is de risico-inventarisatie  geschikt voor:
– bedrijven en organisaties met meerdere filialen of vestigingen (> 4)
– bedrijven en organisaties die jaarlijks een risico-inventarisatie (onderdeel) doen (kwaliteit borging)
Beeldmateriaal zoals foto’s of pictogrammen of een koppeling met andere systemen (bijvoorbeeld arbocatalogus) kan worden toegevoegd.
Er zijn diverse varianten mogelijk.

– De Ontruimingsplanner is een onmisbare tool voor de bedrijfshulpverlening. Door jaarlijks een ontruiming te oefenen met een van de scenario’s die wij voor u op maat maken, wordt niet alleen de veiligheid in geval van calamiteiten verhoogd, maar houdt u BHV-ers en medewerkers scherp. Wij integreren het gebruik van BHV-middelen in onze oefeningen zodat ook deze gecontroleerd worden op geschiktheid en kwaliteit. Na het digitaal evalueren is voor iedereen duidelijk wat goed ging en wat beter moet.

Mail ons voor meer informatie info@arbogo.nl 

Terug naar Software

————————————————————————————————————————–

Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag.
Mail vrijblijvend naar info@arbogo.nl 
Direct contact opnemen kan ook