Product info

(scroll naar beneden voor het gewenste product)

————————————————————————————————————————–

+ Arbeidsdeskundig onderzoek
Bij langdurige ziekte waarbij een medewerker het eigen werk niet meer (volledig) kan doen, is het belangrijk een arbeidsdeskundig onderzoek te doen. Dit voorkomt een boete/loonsanctie door het UWV.
Wat kan iemand met een (langer durende) beperking nog wel? Waar en wanneer kan dit werk worden verricht?
Hoe gaat het vervolgtraject er uit zien en welke termijnen zitten daar aan vast? Welke alternatieve opties zijn er nog om tot een goede oplossing te komen?
De antwoorden op deze vragen geven wij u na een arbeidsdeskundig onderzoek.

Deel 1. Voorafgaand aan het onderzoek
Een bedrijfsarts zal de belastbaarheid van de medewerker moeten vaststellen. Deze belastbaarheid wordt, vanwege privacy gevoelige medische informatie, vertaald in een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of ander document van soortgelijke aard (IZL, IZP). Met deze lijst beperkingen, de prognose en andere relevante gegevens kan de arbeidsdeskundige aan de slag.
Uw eigen bedrijfsarts maakt bovenstaand document. Als u dit via ons wilt laten doen kan dat ook.

Deel 2. Inzet arbeidsdeskundige
Een arbeidsdeskundige doet met de bevindingen uit het onderzoek van de bedrijfsarts een vervolgonderzoek.
Dit onderzoek bestaat uit het matchen van de beperkingen en de vereisten die in de functieomschrijving staan.
Over deze arbeidskundige bevindingen volgt overleg met medewerker en/of opdrachtgever.
Op basis van alle verkregen gegevens wordt door de arbeidsdeskundige een samenvattend eindrapport gemaakt. Daarin staan de bevindingen conclusies. Met deze informatie en concreet geformuleerde adviezen kunnen medewerker en leidinggevende/opdrachtgever verder werken aan een vervolgtraject, met als eerste doel terugkeer in de eigen- (of andere) functie bij de eigen werkgever te realiseren (spoor 1). Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat dit niet mogelijk is/lijkt, dan kan een alternatief voor passend werk elders (spoor 2), onderdeel uitmaken van het eindadvies.

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Arbeidsdeskundig advies

————————————————————————————————————————–

+ Digitaal Arbeidsdeskundig Onderzoek (DAO)
Onderzoek zoals hierboven beschreven kan ook op een andere manier. Het samen tot stand brengen van een arbeidsdeskundige rapport, met meer eigen inbreng, is een moderne en snellere manier van werken. Gebleken is ook dat een  gezamenlijk tot stand gekomen onderzoek meer gedragen wordt en effectief is.

Deel 1. Verzamelen van informatie
Grote voordelen worden behaalt als het onderzoek grotendeels digitaal door alle deelnemers zelf wordt ingevuld.
De bedrijfsarts logt in en maakt de belastbaarheid duidelijk (middels FML of soortelijke lijst).
De medewerker logt in en vult zijn/haar gegevens aan en geeft antwoord op gestelde vragen. Hierdoor ontstaat een deelconcept rapport waarin mening en visie over de werkmogelijkheden duidelijk staan verwoord.
De leidinggevende of casemanager maakt ook een dergelijk deelconcept. Hier staat de mening en de visie van de werkgever beschreven samen met de (alternatieve) mogelijkheden voor werk.

Deel 2. onderzoek en afronding arbeidsdeskundige
Alle verzamelde informatie wordt door de arbeidsdeskundige geanalyseerd en gewogen. Na een 3-gesprek samen met medewerker, leidinggevende/casemanager wordt het definitieve rapport gemaakt.
Met de bevindingen, conclusies en duidelijk advies kan een vervolgtraject worden ingezet.

Veilig, betrouwbaar, in minder tijd en dus goedkoper voor onze klanten. Maar wel volgens de regels en goed.

Mail ons voor prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Arbeidsdeskundig advies

————————————————————————————————————————–

+ Coaching individuele medewerker
Voor het verder ontwikkelen van jeelf kan de hulp van een coach uitkomst bieden. Steun in de rug is voor iedereen fijn en kan zorgen voor nét dat beetje extra. Wat je verder wilt of moet ontwikkelen, dat is iets waar jij zelf over gaat. Dat kan op verschillende vlakken liggen. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken en communicatie, of van assertiviteit en zelfvertrouwen, maar ook kan het beter organiseren van je werk of efficiënter werken een item zijn waar je aan wilt werken. Ontdek met ondersteuning van jouw coach zelf waar je barrières liggen, wat je nodig hebt om te veranderen en hoe je dat wilt vorm geven. Nadat je hulpvraag goed duidelijk is gaan we aan de slag.

+ Coaching individuele leidinggevende
Voor het verder ontwikkelen van jou persoon en je leidinggevende kwaliteiten is hulp van een coach soms nodig. Reflectie ontvangen om je eigen leiderschapsstijl verder ontwikkelen. Maar ook om voldoende overwicht te houden zonder door te slaan én op een goede manier persoonlijk blijven. Met hulp en feedback van een coach kun je veilig werken aan het boeken van persoonlijke resultaten en van jouw team.

+ Digitaal Arbeidsdeskundig Onderzoek (DAO)
Onderzoek zoals hierboven beschreven kan ook op een andere manier. Het samen tot stand brengen van een arbeidsdeskundige rapport, met meer eigen inbreng, is een moderne en snellere manier van werken.

Deel 1. Verzamelen van informatie
Grote voordelen worden behaalt als het onderzoek grotendeels digitaal door alle deelnemers zelf wordt ingevuld.
De bedrijfsarts logt in en maakt de belastbaarheid duidelijk (middels FML of soortelijke lijst).
De medewerker logt in en vult zijn/haar gegevens aan en geeft antwoord op gestelde vragen. Hierdoor ontstaat een deelconcept rapport waarin mening en visie over de werkmogelijkheden duidelijk staan verwoord.
De leidinggevende of casemanager maakt ook een dergelijk deelconcept. Hier staat de mening en de visie van de werkgever verwoord samen met de (alternatieve) mogelijkheden voor werk.

Deel 2. onderzoek en afronding arbeidsdeskundige
Alle verzamelde informatie wordt door de arbeidsdeskundige geanalyseerd en gewogen. Na een 3-gesprek samen met medewerker, leidinggevende/casemanager wordt het definitieve rapport gemaakt.
Met de bevindingen, conclusies en duidelijk advies kan een vervolgtraject worden ingezet.

Veilig, betrouwbaar, in minder tijd en dus goedkoper voor onze klanten. Maar wel volgens de regels en goed.

Mail ons voor meer informatie, prijzen en traject duur info@arbogo.nl 

Terug naar Coaching

————————————————————————————————————————–

Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag.
Mail vrijblijvend naar info@arbogo.nl 
Direct contact opnemen kan ook